An Gael:

Geimhreadh 2022

Read Now
  • Details
  • Description
Published by:
Séamas Ó Neachtain
Published:
12/2/2022
Specs:
Standard / 8.25" x 10.75"
36 pages Saddle-stitched
Category:
Literature & Writing
Tags:
Gaeilge, Gaelic, Irish

Eagarfhocal - Ar Seol Suthain; In Ómós ár mBunḞréaṁ, Míċeál Ó Lóċáin, le Bréanann Ó Catháin (cuid a haon); Séadna Fada; Eachtraí Oilithreachta le Brian Mac a' Bhaird; Na Seacht bPeaca Mharfacha, cuid a trí (IX - XII) le Tadhg Mac Cionnaith; Dánta le Mícheál Ó hAllmhuráin; Súil Soir le Panu Petteri Höglund; Fonn an Phíobaire le Lugh D. DePaor; Tobar na Seanfhocal II – Cumhacht an Nádúir, le Tim Quinlan; Ansin Bhog na Leictreoin - Scéal Clofazimine, le Rafael Ó Dorchaí (Raphael Darcy); Litreacha le Colin Ryan; Dán le Séamas Ó Neachtain; Ón Anallód (Irish American 1890í)

Also in An Gael

1 - 3 of 60 other publications

An Gael: Geimhreadh 2022


This site uses cookies. Continuing to use this site without changing your cookie settings means that you consent to those cookies.

Learn more How to turn off cookies
OKAY, GOT IT