Books:

Aptavani-1 (In Marathi)

Read Sample
  • Details
  • Description
Published by:
Dada Bhagwan
Published:
1/1/2020
Specs:
Standard / 8.25" x 10.75"
290 pages Perfect-bound
Category:
Religion
Tags:
knowledge of self, knowledge of the self, liberation, Moksha, science of karma, Self Realization, who am i

ज्यांना आत्मशांती मिळवण्याची इच्छा आहे, ज्यांना मोक्ष हवा आहे त्यांना जीवनात असे अनेक प्रश्न आणि समस्या असतील. आपल्या सर्व सांसारिक आणि आध्यात्मिक प्रश्नाचे समाधान “आप्तवाणी १” पुस्तकातील उपयुक्त आहे. या पुस्तकात परम पूज्य दादाश्रींद्वारे दिली गेलेली अनेक प्रश्नांची उत्तरे संकलित केलेली आहेत.

Also in Books

1 - 3 of 436 other publications

Books: Aptavani-1 (In Marathi)


This site uses cookies. Continuing to use this site without changing your cookie settings means that you consent to those cookies.

Learn more How to turn off cookies
OKAY, GOT IT