Books:

Fault is of the Sufferer (In Marathi)

Read Sample
  • Details
  • Description

निसर्गाच्या न्यायाला जर तुम्ही ह्या प्रकारे समजलात की “जे घडले तोच न्याय” तर तुम्ही ह्या संसारातून मुक्त होऊन जाल. दादाश्रींचा हा मौल्यवान शोध आहे की निसर्ग कधीही अन्यायी झालेला नाही. जग हे न्यायस्वरूपच आहे. अधिक जाणून घेण्यासाठी पुढे वाचा.

Also in Books

1 - 3 of 390 other publications

Books: Fault is of the Sufferer (In Marathi)


This site uses cookies. Continuing to use this site without changing your cookie settings means that you consent to those cookies.

Learn more How to turn off cookies
OKAY, GOT IT