Books:

Generation Gap (Abr.) (In Gujarati)

Read Sample
  • Details
  • Description

જો તમે તમારા સંતાનોના મિત્ર થશો તો,માબાપ–સંતાનોના સંબંધો સુધરશે.તમારી મિત્રતા એવી હોવી જોઈએ કે બાળકને પ્રેમ અને માર્ગદર્શન મેળવવા બહાર ન જવું પડે.આ પુસ્તક દ્વારા પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રી માબાપને,સંતાનો સાથે વર્તવામાં અને શિષ્ટાચાર લાવવામાં મદદ કરે છે.

Also in Books

1 - 3 of 400 other publications

Books: Generation Gap (Abr.) (In Gujarati)


This site uses cookies. Continuing to use this site without changing your cookie settings means that you consent to those cookies.

Learn more How to turn off cookies
OKAY, GOT IT