Tập đoàn OKVIP (tapdoanokvip)

OKVIP - Tập đoàn OKVIP chi nhánh Việt Nam với tiền thân là tập đoàn Taipei101 sở hữu hệ thống game online đứng đầu Châu Á. Địa chỉ: 1091 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Email: tapdoanokvip@gmail.com Phone: 0792344302 Google Map: