فلزیاب طلایاب گنج یاب electronic (safiranelec)

فاکتور بعدی برای دستگاه های فلزیاب و طلایاب ضریب نفوذ به محدوده عمق است، یعنی فرض می کنیم که شما نیاز به دستگاهی دارید که امکان بررسی و تفکیک در عمق فلزیاب ده متر را دارد، در این صورت قیمت سیستم از مدل هایی که تفکیک پایین تر و حتی پنج متر دارند به شدت بالا تر خواهد بود. اما ریسک کار شما کم تر خواهد بود.