Q哥 手機維修 (qbrother)

Q哥手機維修的經營者是Qbrother,專場是修手機、尤其是做Iphone蘋果手機維修、新機二手機買賣、客製化手機包膜、門號新辦攜碼、手機配件專賣店。聯絡Q哥手機維修地址在台南市北區文賢一路109號電話0966000199 FB: https://www.facebook.com/qek888/ Google Maps : https://g.page/qek888 Yuuby : http://www.yuuby.com/pages/qek888

tapas.io : https://tapas.io/qek888

About.me : https://about.me/qbrother

Buzzspout : https://qek888.buzzsprout.com/