Le Ngoc Thanh (lengocthanh4life)

Lê Ngọc Thanh là Founder và giảng viên của Trung tâm anh ngữ 4Life | 4Life English Center (e4Life.vn) - Người thực hiện sứ mệnh "Xóa mù, giúp tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2" tại Việt Nam. Địa chỉ 4Life English Center: 266 Lê Thanh Nghị, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Lê Ngọc Thanh on Facebook Lê Ngọc Thanh on About Me Lê Ngọc Thanh on Tumblr Lê Ngọc Thanh on Deviantart Lê Ngọc Thanh on Quora Lê Ngọc Thanh on Flick Lê Ngọc Thanh on Skillshare Lê Ngọc Thanh on Jigsy Lê Ngọc Thanh on Empowher Lê Ngọc Thanh on Twitter Lê Ngọc Thanh on Linkedin Lê Ngọc Thanh on Pinterest Lê Ngọc Thanh on Reddit Lê Ngọc Thanh on Github Lê Ngọc Thanh on Dribbble Lê Ngọc Thanh on Soundcloud Lê Ngọc Thanh on Issuu Lê Ngọc Thanh on Behance Lê Ngọc Thanh on 500px Lê Ngọc Thanh on Mixcloud Lê Ngọc Thanh on Myanimelist Lê Ngọc Thanh on Visual Lê Ngọc Thanh on Speakerdeck Lê Ngọc Thanh on Magcloud Lê Ngọc Thanh on Independent Academia Lê Ngọc Thanh on Trello Lê Ngọc Thanh on Vimeo Lê Ngọc Thanh on Bbpress Lê Ngọc Thanh on Simplesite Lê Ngọc Thanh on Mystrikingly