Carrillo Ottosen (Lancaster02Salazar)

۴- از کلمات کلیدی منفی و متضاد استفاده کنید:

سوزان میرکین، متخصص رسانه های انلاین درMarket Mentors ، معتقد است” هدفگذاری بوسیله ی کلمات منفی را از یاد مبرید. کلمات منفی کلماتی اند که با بقیه کلمات داخل سایت که مرتبط با موضوع تبلیغ نیستند، مرتبط اند. این روش، تبلیغات درون سایت را کنترل می کند و به شما اطمینان می دهد که کاربران را درست را طی می کنند.”

به گفته ی بت هورادنیک، مدیر بازاریابیPR که راهکارهای محافظت از اطلاعات فرستاده شده از راه دور را برعهده دارد، ” کلمات کلیدی با بار منفی به اگهی کمک می کند تا ساده و موثر باشد و در صفحه هایی با نتیجه ی جست و جوی مناسب تر ارائه شوند. این موضوع کیفیت ترافیک(میزان جست و جو) را بالا می برد و منجر به صفحه های بارگذاری خودتان می شود درحالیکه در این بین درجه ی کیفی سایت شما در گوگل نیر مسیر سعودی را طی می کند.”

۵- اگهی ها را هدفمند کنید:

توصیه ی مرکین این است:” راهبرد هدفهایتان هر سه نوع از کلمات کلیدی که عبارتند از تطابق صریح، تطابق عبارت و تطابق عریض را اجرا کنید. بیشتر از تطابق صریح و از تطابق عریض کمترین استفاده را ببرید. بوسیله ی کلمات کلیدی مختلف، اگهی ها را گروه بندی کنید. بعلاوه با گروه بندی کردن، سایت خود را سازماندهی شده اداره کنید.”

جوی گندوسا، نایب رئیس و سهام دارPostcard Mania ، می گوید:” به منظور رسیدن به تعداد مشتری بیشتر، از”Google targeting Criteria” استفاده کنید. تبلیغات در گوگل مثال شما می توانید از geo-targeting برای تبلیغ در گوگل یک محدوده ی جغرافیایی مشخص استفاده کنید. همچنین می توان با توجه به نوع وب سایت(سلامت و تندرستی، خودروها و…)، اگهی ها را هدفمندسازی کنید. می توانید با رفتاری درست و مطمئن در وب، مانند وب سایتهای پربازدیدی که برای بازرگانی شما مناسب اند، جنبه های مختلف را هدفمند کنید و بعلاوه یک سایت مشخص را برای اگهی انتخاب کنید و اگر مایل بودید ان را در وب سایت مورد نظر نگه دارید.”