An Gael:

Fómhar 2016

Read Now
Digital Includes: PDF WebViewer
  • Details
  • Description
Published by:
Séamas Ó Neachtain
Published:
1/7/2017
Specs:
Standard / 8.25" x 10.75"
36 pages Saddle-stitched
Category:
Literature & Writing

As na Duibheagáin: Eagarfhocal; De Profundis Clamavi (Charles Baudelaire, Gaeilge le Séamas Ó Neachtain); An Gadaí Dubh, le Brian Mac 'a Bhaird; Dánta le Máire Dinny Wren (Ar an tráigh fholamh; Damhsa ar líne; Éire 2016); Scéal na nGael san Airgintín le Cathal Caomhánach; Dánta le Colin Ryan (Gan smid; Aniar; Tréigthe; Bróisiúr);Seantigh le le Séamas Ó Neachtain; Iníon, cabidil a sé, le Colin Ryan; Fonn an Phíobaire le Lugh D. DePaor (Um Chruiteanna is Cláirseacha); Seanchas le Gearóid Ó Ceallaigh (Uafás ón nDuibheagán – An Tonn Ollmhór Aonarach insan Leabhar “Peig”);ón Anallód (Ó Donnabháin Rossa)

Also in An Gael

1 - 3 of 35 other publications

An Gael: Fómhar 2016