xixa vietnam (xixavietnam)

Xixa – Thương hiệu ra đời với kỳ vọng tạo ra và cung cấp những sản phẩm công nghệ mới, tập trung vào sức khỏe, có ích cho đời sống con người. Chúng tôi hướng đến một mục đích duy nhất : Phục vụ cuộc sống trở nên tốt hơn bằng các sản phẩm công nghệ mới, an toàn sức khỏe. #xixa #xixavietnam #daichonggulung #maysucozone #sungkhukhuan #maytaoam #maysuoimini #maykhumuihoi

Địa chỉ: 56 Thanh Tịnh - Liên Chiểu - Đà Nẵng SĐT: 0905888999 https://xixa.com/

https://goo.gl/maps/PsnYu4m7HcwVZhnF6/

https://xixavietnam.tumblr.com/ https://www.pinterest.com/xixacom/

www.flickr.com/people/xixavietnam/

https://www.youtube.com/channel/UC40C8AR3NBdRcq2KAE_J1eA/about

https://500px.com/p/xixacomb

https://angel.co/u/xixavietnam