wisdomweight caobang (wisdomweightcaobang)

Có 2 biện pháp giữ cân ổn định không cần sử dụng tới Wisdom Weight khi đã tăng cân đủ mức : Cách 1 : bắt buộc các bạn phải dẫn ra chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh. Ẳn đủ các chất dinh dưỡng cân đối hàng ngày để cơ thể đủ chất dinh dưỡng, calo nuôi cơ thể.