wisdomweight backan (wisdomweightbackan)

Nó chỉ có tác dụng trong cơ quan hệ thống tiêu hóa con người, giúp hỗ trợ làm hệ thống khỏe mạnh cũng như k.ích thích bao tử nhanh đói hơn, giúp mọi người thèm ăn, ăn ngon cũng như ngủ hiệu quả chứ hoàn toàn không biến chứng gì tới bộ phận cơ quan sinh sản của con số người. Wisdom Weight có sử dụng được cho số người đang mang thai không