wisdomweight antoan (wisdomweightantoan)

Tăng cường khả năng hấp thu của cơ thể: bên cạnh những bạn gầy do chán ăn thì vẫn có những bạn ăn cả thế giới vẫn gầy, nghĩa là cụ thể các bạn ăn khá nhiều, và bữa ăn cũng đầy đủ dinh dưỡng tuy nhiên không được béo lên được.