Vietsing Group Bất động sản Vietsing (vietsinggroup)

Tập đoàn Địa ốc Việt Nam Singapore gọi tắt là Vietsing Group là nhà phát triển bất động sản uy tín hoạt động trên nhiều tỉnh thành của cả nước. Luôn mong muốn tìm kiếm những vùng đất đầy tiềm nhưng chưa được khai phá hết, tạo ra giá trị nhiều mặt cho cư dân đồng thời người dân địa phương sử dụng dịch vụ mà Vietsing mang lại Mời đầu tư: 02253501564 Email: info@vietsinggroup.com Địa chỉ: CS1: Tòa nhà Thép Miền Bắc, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng CS2: 1A1 Lô 8A Đường, Lê Hồng Phong, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng /m/0dg78b /g/12175r4h