Viện thẩm mỹ US Viện thẩm mỹ US (US-Beauty-Salon)

Viện thẩm Mỹ US International Clinic & Spa là một trong những địa chỉ đi đầu trong việc làm đẹp, đánh giá và sử dụng công nghệ ultra lipo cell. Chất lượng dịch vụ, chuẩn thiết bị y tế và phong cách phục vụ 2 sao theo chuẩn Châu u.