Transcription app (Transcription09)

או אולי בהקלטה עלינו דווקא רמקול האדם שמבצע את אותה רוב הדיבורים בתזמון דיבור קבוע ובעוצמה ראויה, אז ממירי שמע לטקסט יכולים להיות רכישה מעולה. תמלול שנוצר בעזרת אוטומציה איננו יהווה נהדר, בקיצור גם תצטרך לקרוא את החפץ, אולם זה רצוי יותר מעניק לתמלל את כל ההקלטה המפוצצת אם ידני. העובדות שעליו להיזהר זה אינן מהמדה הממירים שמע לטקסט עשויים לתמלל מקובץ מוקלט, בקיצור חלק מהם מיועדים להכתבה חיה בלבד. עיין בפוסט הוא לפרטים מלאים על משמש. תמלול ידני והיה אם בהקלטה חיוני שניים עד יותר רמקולים (מה אשר לרוב המקרה בראיונות), תעתיק ידני הינו בדרך של מוצלחת מכיוון שממירים שמע לטקסט לא אמורים לתמלל הקלטות מגוונות רמקולים בצורה ואמינה. זה מיועד אף לראיונות בשיתוף מלל טכני, מבטאים מרוכזים אם שיעורי דיבור אקדמאיים. אתה מסוגל לעשות תמלול ידני בעצמך או גם לרכוש מיקור למעט למומחים. מיקור חוץ מ לסוכנות תמלול או גם ההקלטה זאת בשפה שאנחנו לא מי שרוצה, או לחילופין או אולי לא מומלץ לנו תקופה לעשות את התמלול בעצמך, אזי מיקור מעבר לסוכנות תמלול נקרא דבר נכונה. מאוד שעליך בעשיית נקרא לשגר להם את אותם ההקלטה שלכם בעלי הוראות מפורטות והם יחזירו לכל מי שמעוניין תמליל מעוצב ומסודר בעת במהירות הבזק בייחוד.