Trần Duy Phúc (tranduyphuc)

Ông Trần Duy Phúc là Founder & CFO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Ông đang phụ trách phân tích và review các dự án nghỉ dưỡng trên chuyên trang Vnrep.com thuộc công ty TNHH DV BDS Salereal. #tranduyphuc #vnrep https://vnrep.com/tran-duy-phuc/ https://tranduyphuc.blogspot.com/ https://www.pinterest.com/tranduyphuc_vnrep/ https://tranduyphuc.tumblr.com/ https://soundcloud.com/tranduyphuc https://www.flickr.com/people/192274416@N03/ https://www.goodreads.com/tranduyphuc