Trần Đức Minh Tâm (tranducminhtam)

Trần Đức Minh Tâm là một chuyên gia dinh dưỡng, đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong điều trị, can thiệp dinh dưỡng, đào tạo, huấn luyện về dinh dưỡng Địa chỉ: 91 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng District, Hanoi Số Điện Thoại: 839911745 https://nhathuocsumo.vn/tran-duc-minh-tam https://tranducminhtam.blogspot.com/ https://www.instagram.com/tranducminhtam/ https://www.youtube.com/channel/UCQLSuv7o7DD0pgbNHKjq2ZA/about https://www.pinterest.com/tranducminhtam/ http://www.linkedin.com/in/tranducminhtam https://tranducminhtam.tumblr.com/