Sadie Lemon (tochucsukienachau)

Khai trương hay còn gọi là Grand Opening là một trong các sự kiện quan trọng và chẳng thể thiếu của mỗi đơn vị. tổ chức lễ khai trương sở hữu ý nghĩa tích cực, đánh dấu sự bắt đầu may mắn và thành công của công ty về sau này. không những thế, sự kiện khai trương còn mang nhân tố truyền thông mạnh mẽ, giúp công ty với thể tiếp cận người mua một cách thức nhanh nhất và giới thiệu, PR sản phẩm, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.

Chính các ý nghĩa đấy mà việc đơn vị lễ khai trương ngày một được phổ biến đơn vị lựa chọn đầu cơ bài bản, chi tiết nhằm giới thiệu hình ảnh đơn vị và khẳng định vị thế của doanh nghiệp. Đơn vị tổ chức sự kiện vip