thay thanhnghi (thaythanhnghi123)

Mỗi năm tại Việt Nam ước tính có hơn 400.000 người chết vì hút thuốc lá và số tiền mà người hút thuốc phải chi ra đó là hơn 14 tỷ đồng. Đây có lẽ là con số “khủng” khiến nhiều người phải suy nghĩ về việc hút thuốc lá tại một nước nghèo như Việt Nam. Hãy sử dụng sản phẩm bỏ thuốc lá thầy nghị để chấm dứt việc hút thuốc