Warner Woodruff (sotaapp)

Công ty SOTA là một C.ty cổ phần có trụ sở tại Hà Nội, chuyên cung cấp các sản phầm liên quan đến thiết kế kiến thiết website, thiết kế app về bán dòng thành phầm, bất đồng sản,... Hiện nay công ty đã không ncủ gừng mở rộng thêm các chi nhánh tại Hồ Chí Minh để sở hữu thể tiếp cận đc đến người tiêu sử dụng một nhữngh thoáng rộng hơn.

VĂN PHÒNG PHÍA BẮC Công ty cổ phần Dịch vụ Công Nghệ SOTA Việt Nam Email: support@sotavn.com Điện thoại: 0856 766 98 Địa chỉ: Tầng 12A, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: https://sotaapp.com/ Thiết kế App