Ronald Westbrook (ronald852i768)

odzyskiwanie danych raid- Macierze RAID należą do najbardziej skomplikowanych struktur dysków. Właśnie z tego powodu Odzyskiwanie danych z macierzy RAID powierzane jest tylko specjalistom.