ramin sezavariyan (raminsezavariyan)

با توجه به طبقه بندی فوق یک دستگاه دیزل ژنراتور یک مولد برق (اصطلاحا ژنراتور برق) است که توسط یک موتور با سوخت گازوئیل (دیزل) به منظور تولید انرژی الکتریکی بصورت یکپارچه بسته شده (کوپله شده Coupled) که در آن موتور دیزل با سوزاندن سوخت گازوئیل آنرا به انرژی مکانیکی دورانی برای چرخاندن ژنراتور تبدیل کرده و ژنراتور این نیروی دریافتی را به انرژی الکتریکی تبدیل مینماید.