Phế Liệu Lộc Phát (phelieulocphat)

Phế Liệu lộc Phát chuyên thu mua phế liệu giá cao tại khu vực TPHCM , gọi hotline 0901 304 700 ngay để được báo giá. Facebook: https://www.facebook.com/PH%E1%BA%BE-LI%E1%BB%86U-L%E1%BB%98C-PH%C3%81T-1690179834583172/ Twitter:https://twitter.com/phelieulocphatt Linkedin:https://www.linkedin.com/in/phelieulocphatt/