nghia la gi (nghialagiorg)

Blog nghialagi.org hỏi đáp, định nghĩa, khái niệm, nghĩa là gì, viet tat la j, y nghia https://nghialagi.org/
#nghialagi @nghialagi #nghialagiorg