Lawver Keva (m7wdenx143)

Niezbędna jest ponad poprawa jej właściwości fizykochemicznych przez przeoranie roślin na młody nawóz czy skorzystanie kompostu. Chcesz dostać smaczne oraz zdrowe owoce z Twojej działki? Grusza należy do poziomów nadmiernie zawiązujących owoce, co przyczynia się do przemienności owocowania i pogorszenia kondycje owoców. Żeby tego uniknąć podawane jest przerzedzanie zawiązków owoców. przycinanie gruszy zdjęcia