coinn eachdev (Kylers9)

Фирма за борба с вредителите е специализирана фирма, извършваща услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 24.01.2005 г. на МЗ. Нашите клиенти получават професионално обслужване и качество,