Khang Phu Dat Audio (khangphudataudio)

Khang Phú Đạt Audio – Đơn vị TOP đầu chuyên lắp đặt âm thanh hội trường chuyên nghiệp tại Việt Nam.