James Beasl (JamesBeasl)

Sympati är när du gillar utseende, kärlek är när du gillar utseende och karaktär, och kärlek är när du gillar även brister.