Gotfredsen George (HoHowe43)

Perubahan zaman dan perkembangan teknologi telah mempengaruhi beberapa besar kehidupan masyarakat tak terkecuali umat Islam. Internet ialah salah satu teknologi yang telah tidak bisa dibendung lagi pengaruhnya di tengah masyarakat. Salah satu pengaruh positif dari internet bagi umat Islam yaitu munculnya berjenis-jenis blog Islami yang dapat menjadi salah satu sarana belajar sekaligus dakwah bagi umat Islam. Di era komputerisasi ini memang info menjadi betul-betul kencang tersebar ke semua penjuru dunia. https://penaungu.com yang positif menjadi salah satu kebutuhan yang semestinya di sebarkan terhadap orang banyak.

Salah satu berita positif yang perlu disebarkan yaitu mengenai pemahaman keagamaan yang baik. Kaum muslim yang adaptif kepada perkembangan teknologi ini telah benar-benar baik dalam memanfaatkan kecepatan penyebaran berita di era digital. Mereka menjadi jembatan bagi umat Islam yang umum kepada pengetahuan Islam dan tak mempunyai jalan masuk dengan ulama, kyai, atau guru agama di sekitar mereka. Belajar Islam menjadi kian mudah di era komputerisasi ini. Hampir berbagai info yang berhubungan dengan ilmu keislaman bisa ditemukan di media digital, bagus itu dunia maya maupun e-book.

Oleh karena itu ketika ini tidak ada alasan untuk tidak mempelajari agama Islam lebih dalam. Ilmu keislaman mulai dari sejarah, fiqh, hadits, tafsir, dan lainnya sudah bisa ditemui di beragam blog Islami yang tersebar di Internet. Sebagian blog hal yang demikian ada yang mengkhususkan pembahasan pada bidangnya. Ada pula blog Islam yang memberikan ruang diskusi antara pengunjung blog dengan pemilik blog, hal ini juga dapat menjadi skor tambah bagi pemahaman penanya. Eksistensi blog-blog hal yang demikian bisa menjadi alternatif mudah untuk menjawab bermacam pertanyaan yang mungkin suatu dikala muncul dalam benak seorang muslim dan membutuhkan jawaban yang pesat.

Padahal demikian itu, dalam mempelajari atau belajar Islam secara komputerisasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tak meninggalkan pembelajaran dengan para guru agama, kyai, atau ulama yang paham terhadap ilmu agama di sekitar Anda. Kedua, pilihkan blog-blog yang terpercaya. Blog-blog yang memang dikelola oleh orang-orang yang ahli dibidangnya. Ketiga, jangan lupa untuk terus memperbanyak sumber asli terpercaya agar kabar keislaman yang diperoleh tak salah atau melenceng dari apa yang patut. Keempat, terus belajar, karena ilmu agama ialah ilmu yang mesti dipelajari dari lahir hingga ke liang lahat. Seseorang yang terus belajar tak akan bosan untuk terus membetuli diri.

Terakhir, walau bagaimanapun, bermacam-macam kemudahan yang ada dikala ini yakni rahmat yang patut disyukuri dan juga diimbangi dengan keimanan yang kuat supaya apa yang dipelajari bisa menjadi manfaat dan mendatangkan kemaslahatan. Kemudahan belajar Islam di era digital ini melewati pelbagai blog Islami masih dapat menjadi opsi pembelajaran yang cukup untuk memahami Islam. Semoga dengan hadirnya bermacam-macam kemudahan tersebut menambah semangat umat Islam untuk terus belajar dan belajar.