hoa chat vn (hoachat-vn)

Tổng kho hóa chất Việt Nam chuyên cung cấp các loại hóa chất công nghiệp, chủ sở hữu môi trường và các phụ gia cho các công ty khác số 4, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 0975488380