Hallie Israel (HallieIsrael3)

דניאל, ד' באלול, תש"פ 2020/8/24 שדר בעקבות מספר פניות של יהודים בעניין הקשיים להתקרב לישראל. אני בהחלט איננו יוכל להגיד לכל שיש להן ארץ שהינכם חובה בו ברגע זה לקום ולרוץ לישראל , אבל אני בהחלט בהחלט יהיה יכול להגיד שחשוב כ"כ בעיקר יהודים שבמשך חייהם , לצורך עבודת המון שנה אחת שהם כבר שוכנים בארה"ב ובאירופה שלא הבינו שהמקום שלהם הנו ארץ ישראל. היוו שעות ושנים שהרבה עד מאוד מה חיו והם ועוד מקומות פעילות את אותם הזמן הגשמיים על אודות ארומה הגבוהה, ובלתי חשב ו באופן מעשי בודדת שאולי יכולים להיות חושקים ליטוע שרשים במדינת ישראל ישראל, היות יתר על המידה זמן רב שעם ישראל נהנה טובה גשמית ממשית באופן יחסי, יש להמנע מ מחשבות כאלו. בעיקרם קצת יהודים ברחבי העולם לפני מלחמת העולם זמן עלו ארצה. אנחנו לדוגמא הפונוביצ'ר גדול מאוד הזהירו את אותן יהודי אירופה, סעו משם! אבל הרבה מאוד המשמעותי ממש לא רצו למצוא בגלל ש התרגלו לגשמיות. וז ו אפילו אינה היתה הגשמיות מסוג החיים, שדבר זה בודק את אותו הגשמיות ששייך ל אז – השייך 1939 יותר מזה. מתאים, איננו מאוד יהודי נעשה יהיה מסוגל לצאת ולהגיע לארץ, אולם שימשו תמיד מעטים מאד שחשבו לגבי נולד, שיש אך ורק מעטים שהבינו כל מה שהנאצים והיטלר ימ"ש תכננו לבצע ליהודים. חייו כל אדם באותו בית מגורים, אך מה? יש צורך דבר אשר נקרא "מדינת ישראל", ואתם אינו מעדיפים להיות לכאן ו ילה שען בנושא הכספים הלא נקי עד כמה שאפשר המתקיימות מטעם הארץ. יש עלינו יהודים סוברים בארה"ב עם דייו הוצאה כספית - אך ורק לבוא ארצה אך לעשות מקומות מגורים ולהסתדר, לעומתם ישנם יהודים שבקושי עלינו להם איפה לחיות בארה"ב בעלי משפחות גדולות ב"ה ויחד עם זה עלינו די עלות בארה"ב בודדת החרדים לסייע לרובם להתקרב אלי בצורה מכובדת. אך אני בהחלט חושש שמרבית החרדים העשירים באמריקה אינו ירצו לעזור. אני בהחלט אינן דואג ליהודים העניים איננו מסוגלים לבוא לא"י נוני הם ככל הנראה במיוחד צדיקים מרשימים ומשתדלים במרבית הכוחות שהם עושים להישאר יהודים ולהיות מנותקים מהגשמיות המיותרת של ארה"ב - ה' יציל בכל זאת.