کانتینر باری (fnxshipping67)

این نوع از کانتینرها که با نام کانتینرهای خشک {dry storage container} نیز شناخته می شوند، از جمله کانتینرهای پر مصرف و همیشه حاضر در حمل بار در سطح جهانی هستند. دور تا دور این کانتینرهای استاندارد و خشک، پوشانده شده است و برای حمل محصولات عمومی مورد استفاده قرار می گیرند. برخلاف کانتینرهای یخچال دار، در داخل این کانتینرها خبری از سیستم های سرمایش یا گرمایش داخلی نیست.