FLC Quảng Bình Beach Golf Resort (flcquangbinhbeachgolfresort)

FLC Quảng Bình trải dài trên 5 km đường bờ biển đẹp bậc nhất xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Thông tin chi tiết: Website: https://flcquangbinhbeachgolfresort.com/ SĐT: 0979856655 Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam #flcquangbinhbeachgolfresort,#batdongsan, #batdongsanquangbinh, #batdongsanflcquangbinhbeachgolfresort