Demaris Brooks (f3zjqbu728)

Powszechnie użytkowany jest beton o klasie wytrzymałości na otaczanie B20. Beton lekki tworzony jest przede wszelkich z kruszyw lekkich, także tych zdrowych, do jakich uczestniczą pumeks, tuf wulkaniczny, jak także wirtualnych: żużla wielkopiecowego spienionego lub agloporytu. Proporcje betonu B20 warto stanowić w oparciu o worki cementu pod 25 kg. beton chudy