Doanhnhan cuoituanVN (doanhnhancuoituanvn)

https://www.doanhnhancuoituan.com.vn - Doanh Nhân Cuối Tuần là nơi tổng hợp tin tức về các CEO, Start Up trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh doanh, bất động sản... Địa chỉ: 40 Phùng Hưng Phường 13 Quận 5, Hồ Chí Minh. SĐT: 0909019920 https://www.linkedin.com/in/doanhnhancuoituanvn/ https://www.facebook.com/doanhnhancuoituanvn/ https://twitter.com/Doanhnhanctvn