Dịch thuật Ba Đình (dichthuatbadinh)

Dịch thuật Ba Đình được hình thành trong những ngày cuối năm 2011, ngày từ những ngày đầu thành lập, Chúc Vinh Quý xác định sứ mệnh và trách nhiệm góp phần vào việc hình thành và phát triển một cộng đồng Dịch thuật và cung ứng biên dịch viên, phiên dịch viên có trách nhiệm và dịch vụ dịch thuật có công chứng, dịch thuật đa ngôn ngữ, sao y bản chính, hợp pháp hoá lãnh sự, lý lịch tư pháp Số 6A ngõ 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 0916187189 Dịch tiếng anh Dịch tiếng trung Dịch tiếng hàn Dịch tiếng nhật Dịch tiếng thái https://dichthuatbadinh.com/ https://dichthuatbadinh.com/gioi-thieu https://dichthuatbadinh.wordpress.com/ https://vi.gravatar.com/dichthuatbadinh http://dichthuatbadinhhn.blogspot.com/ https://twitter.com/dichthuatbadinh https://www.linkedin.com/in/dichthuatbadinh/ https://www.youtube.com/channel/UCLcHM2yuFxy0y1jFK90oQ8w/about https://www.pinterest.com/dichthuatbadinh https://dichthuatbadinh.tumblr.com/ https://soundcloud.com/dichthuatbadinh https://www.flickr.com/people/191984742@N04/ https://www.goodreads.com/dichthuatbadinh https://about.me/dichthuatbadinh https://angel.co/u/dichthuatbadinh https://www.behance.net/dichthuatbadinh/ https://dribbble.com/dichthuatbadinh/about https://flipboard.com/@dchthutbanh/d-ch-thu-t-ba-nh-no6th6cly https://www.kickstarter.com/profile/dichthuatbadinh/about https://www.skillshare.com/user/dichthuatbadinh