dangky 4G Vina (dangky4gvina003)

Đăng ký 4G Vina – Bạn là người phải thường xuyên sử dụng 3G Vina tốc độ cao của VinaPhone?