Kiara Allie (a0mfkko714)

Mặc dù chưa tạo công bố chính thức về dự án, tuy nhiên theo nguồn thông tin tin cậy, dự án chung cư Safira Khang Điền sẽ được bàn giao vô năm chung cu khang dien