The Essence Of All Religion (In Marathi)

Read Now
Digital Includes: PDF WebViewer
  • Details
  • Description

जीवनव्यवहारात आपण सर्वांना असा अनुभव होत असतो कि जे नाही करायचे ते होऊन जात असते आणि जसे करायचे आहे तसे होत नाही! दादाश्री सांगतात, वर्तन हे गेल्या जन्मात केलेल्या भावांचे परिणाम आहे, हे परिणाम असे सरळ सरळ बदलता येत नाहीत, त्यासाठी भाव बदल करावे.

Other Publications by Dada Bhagwan Foundation

1 - 3 of 222 other publications

The Essence Of All Religion (In Marathi)


This site uses cookies. Continuing to use this site without changing your cookie settings means that you consent to those cookies.

Learn more How to turn off cookies
OKAY, GOT IT