Manav Dharma (In Marathi)

Read Now
Digital Includes: PDF WebViewer
  • Details
  • Description

दादाजी आपल्याला सांगतात की, ‘मानवधर्माची’ सर्वोत्तम व्याख्या आहे की, कोणी तुम्हाला दुःख दिले, ते जर तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही पण दुसऱ्यांना दुःख होईल असा व्यवहार करू नये. पुढच्या जन्मी नर्कगति किंवा जनावर गतिमध्ये जायचे नसेल तर मानवधर्माचे पालन करा.

Other Publications by Dada Bhagwan Foundation

1 - 3 of 205 other publications

Manav Dharma (In Marathi)


This site uses cookies. Continuing to use this site without changing your cookie settings means that you consent to those cookies.

Learn more How to turn off cookies
OKAY, GOT IT