An Gael:

Earrach 2018

Read Now
Digital Includes: PDF WebViewer
  • Details
  • Description
Published by:
Séamas Ó Neachtain
Published:
2/24/2018
Specs:
Standard / 8.25" x 10.75"
36 pages Saddle-stitched
Category:
Literature & Writing

Eagarfhocal (Is Casta É); An Hata Cocháin, le Pádraig Ó Gallachóir; Dán le hÁine Durkin (Casadh); Diamaint, caibidil a trí, le Colin Ryan; Dánta le Brian Mac a' Bhaird (Ríméad; Fir Chróga; Fir Pinn; Faoiseamh; Micreacosma; Díchreidmheacht; Mearbhall); An Casaíne Tréigthe le Séamas Ó Neachtain; Dánta le Pádraig Ó Roidigh (Is Casta É; Dán 22 (ó “Thionscnamh 22”)); Beidh Ríl Againn le Máire Dinny Wren; Seanchas le Gearóid Ó Ceallaigh (An tSlí Neamh-Uaigneach: Gnéithe na hEaglaise Gaelaí sna Meánaoiseanna, Cuid a Trí); Ón Anallód (dán agus amhrán as An Gaodhal)

Also in An Gael

1 - 3 of 35 other publications

An Gael: Earrach 2018